Activiteiten sleutelervaring: Fijne motoriek

Deze sleutelervaring is onderdeel van Beweging en muziek
(om praktische redenen heb ik de activiteiten voor de fijne motoriek
op een aparte pagina gezet)