سنسور VOC الکتروشیمیایی

سنسورهای دیجیتال و آنالوگ

سنسورهای آنالوگ سیگنال خروجی پیوسته دارند مانند سنسورهای فشار، این سیگنال باید توسط مبدل های a/d به سیگنال دیجیتال تبدیل شونددر مقابل سنسورهای دیجیتال سیگنال خروجی ناپیوسته تولید می کنند

Get Price

Chat With WhatsApp

مقاله سنسورهای شیمیایی

سنسورهای شیمیایی غلظت ذرات مخصوص (اتم ها، مولکول ها یا یون ها. را در گازها یا مایعات) را با استفاده از علامت الکتریکی ثبت می کنند. در مواردیکه با تشخیص مواد بیولوژیکی ویژه سر و کار دارند

Get Price

Chat With WhatsApp

سنسورهای دیجیتال و آنالوگ

سنسورهای آنالوگ سیگنال خروجی پیوسته دارند مانند سنسورهای فشار، این سیگنال باید توسط مبدل های a/d به سیگنال دیجیتال تبدیل شونددر مقابل سنسورهای دیجیتال سیگنال خروجی ناپیوسته تولید می کنند

Get Price

Chat With WhatsApp

دانلود مقاله نانوبیوسنسور (DNA سنسور) الکتروشیمیایی: اصول ...

dna سنسورهای الکتروشیمیایی که بر اساس واکنش های الکتروشیمیایی به تشخیص و نمایاندن dna هدف می پردازد از ابزارهایی است که می توان در محل برای تشخیص نقص های ژنتیکی (موتاسیون) و همچنین ردیابی عامل عفونت زا به کار برد.

Get Price

Chat With WhatsApp

انواع سنسور ها و کاربرد آن ها - بخش اول

سنسور (sensor)یعنی حس کننده,و از کلمه sens به معنی حس کردن گرفته شده و می تواند کمیت هایی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما، و … را به کمیتهای الکتریکی پیوسته (آنالوگ) یا غیرپیوسته (دیجیتال) تبدیل کند.سنسورها در انواع دستگاههای ...

Get Price

Chat With WhatsApp

مقاله سنسورهای شیمیایی

سنسورهای شیمیایی غلظت ذرات مخصوص (اتم ها، مولکول ها یا یون ها. را در گازها یا مایعات) را با استفاده از علامت الکتریکی ثبت می کنند. در مواردیکه با تشخیص مواد بیولوژیکی ویژه سر و کار دارند

Get Price

Chat With WhatsApp

ماژول سنسور الکتروشیمیایی ... - HENGKO

ماژول سنسور الکتروشیمیایی کلر اتیلن کلر اتیلن کربن فرمالدئید ، تشخیص غلظت گاز ولتاژ آنالوگ برای ردیابی گاز خطرناک توضیحات محصول توضیحات محصول ماژول سنسور گازی HENGKO یک ماژول گازی جهانی است که با ترکیبی از پیشرفته های ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us